VIPP-GGZ

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

VIPP GGZ, is een subsidieregeling voor het vergroten van eigen regie van de patiënt, het verkorten van wachttijden en vereenvoudigen van gegevensuitwisseling.

Met VIPP GGZ  biedt de overheid (financiële) ondersteuning en richtlijnen om projecten te verwezenlijken, die bij veel organisaties al op de agenda staan. Bijv. inzet van Blended Care. U sorteert voor op toekomstbestendige, waarde-gedreven zorg.

Onderdelen van het VIPP-GGZ programma:

Patiënt & Informatie
Inzage dossier door patiënt en standaardiseren van gegevens.
Patiënt & Medicatie
Digitaal medicatievoorschrift en/of  medicatieverificatie en actueel medicatieoverzicht voor behandelaar en patiënt.
Patiënt & eHealth
Vergroten inzet van eHealth modules al dan niet i.c.m. gegevensuitwisseling tussen modules en EPD.

Wij kunnen u helpen

  • Veel van onze medewerkers hebben de ervaring als professional in de zorgsector.
  • Sinds 2017 ervaring met VIPP trajecten
  • Ervaring in GGZ management
  • Zorgprocessen en ICT verbinden
  • Oog voor het type GGZ instelling
  • Wij tonen u de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Close Menu